CHIEF PATRON

Dr. Achyuta Samanta
Founder, KIIT & KISS
Honorable MP (Lok Sabha)

PATRONS

Dr. Ramesh Chandra Dash, Dr. Ramesh Chaudhury, Dr. Mahendranath Reddy

CHIEF CO-ORDINATOR

Dr. Jugojyoti Pathi,Asst. Director (Administration), KIDS

CHIEF CO-ORDINATOR

Dr. Balaji Manohar, Principal, KIDS

REGIONAL CO-ORDINATORS

Kalinga Institute of Dental Sciences:

Dr. Sanjay Kumar Sahoo
Dr. M.S. Rami Reddy
Dr. Aswini Kumar Kar
Dr. Sangamesh N.C.
Dr. Abikshyeet Panda
Dr. Md. Jalaluddin
Dr. Rajat Mohanty
Dr. Silpiranjan Mishra
Dr. Purnendu Bhushan
Dr. Dhirendra Kumar Singh
Dr. Sameer
Dr. Kailash Chandra Dash
Dr. Lipsa Bhuyan
Dr. Debasish Mishra
Dr. Sanjukta Panda
Dr. Alok Sethi
Dr. Atul Anand Bajoria

Institute of Dental Sciences:

Dr. Radha Prasanna Dalai
Dr. Sitanshu Das
Dr. Anurag Satpathy
Dr. Subrat Kumar Padhiary
Dr. Ipsita Mohanty
Dr. Gatha Mohanty

Hi-Tech Dental College:
Dr. Sangram Patro
Dr. Subhash Nayak
Dr. Subhasish Behera
Dr. Ashutosh

SCB Dental College:
Prof. Niranjan Mishra
Dr. Loknath Garhnayak
Dr. Rosalin Kar
Dr. Rachna Rath

NATIONAL CO-ORDINATORS

Dr. Prasad Kulkarni
Dr. Swapnil Bumb
Dr. Sachin K. Malagi
Dr. Ashish Singh
Dr. Punit Naidu

Dr. Arnab Mandal
Dr. Subham
Dr. Priyadeep Banerjee
Dr. Anand Kushwaha
Dr. Rajeev Ranjan